لانه آشیانه پرنده مرغ مینا

اطلاعاتی درمورد مرغ مینا پرنده مقلد دوست داشتنی

مرغ مینا دربسیاری کشورهای جهان محبوب است مثلا در سرزمین طوطی ها استرالیا کشاورزان دوستدار مرغ میناها هستند زیرا مرغ مینا ها حشراتی که محصولات را نابود می کنند را می خورند