طوطی های آمازون

آمازون پیشانی آبی سرشانه طلایی

طوطی آمازون سرشانه طلایی Turquoise-fronted amazon

آمازون پیشانی آبی سرشانه طلایی

Amazona aestiva

xanthopteryx

طولش به 37 سانتی متر رسیده و محیط زیستش شمال بولیوی، پاراگوئه ،‌ ماتوگروسو تا شمال آر‍‍ژانتین می باشد. اختلافش با نوع اصلی آمازون پیشانی آبی در آن است که پرهای سر شانه برخی انواع آنان طلایی یک دست است. آن را آمازون پیشانی آبی بال زرد نیز می نامند. توسعه رنگ آبی روی پیشانی و جلوی سرش همانند نوع اصلی آن ،‌ بسیار متفاوت است. تعداد تخم ها ، زمان درآمدن جوجه و ترک لانه همانند آمازون سرشانه قرمز میباشد.‌

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید