اخبار دانستنی آموزشی طوطی سانان

آموزش به طوطی

اموزش به طوطی

آموزش به طوطی

یک روش تربیتی برای تغییر رفتار طوطی در محیط خانه و همراه با خانواده می باشد

برای مقابله با رفتارهای ناهنجار طوطی مانند گاز گرفتن ، جیغ زدن می باشد

در واقع یک نوع پرورش می باشد که رفتارهای درست و مناسب را به طوطی یاد می دهد.

اگرچه طوطی ها بسیار باهوش و هوشمند هستند اما به طور طبیعی محتاط تر از حیوانات دیگر چون سگ هستند.

با این حال طوطی ها می توانند با ترفند های مختلف و رفتارهای پیچیده آموزش داده شوند

و به یاد داشته باشید که آنها را برای سال ها خواهید داشت.

اغلب طوطی ها را در باغ وحش و پارک های تفریحی می بینید.

طوطی ها نیاز به معاشرت دارند و اغلب مشکل های رفتاری از طریق آموزش طوطی ها برطرف خواهند شد.

همانند تمام حیوانات اینکار نیاز به صبر ، زمان و تعهد دارد. رام کردن طوطی یک نوع ساختار است

که یک اصطلاح در بر گیرنده ی بسیاری از موارد می باشد . به طور کلی این یک فرآیند گام به گام می باشد .

طی رام کردن ممکن است به مواردی برخورد کنید که به نوعی اجبار برای طوطی محسوب می شوند

اما اینکار یک نوع اصلاح رفتاری مثبت می باشد و طی آموزش ، طوطی تنها به یادگیری موارد جدید می پردازد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید