اخبار دانستنی آموزشی طوطی سانان

اکالیپتوس ضدعفونی کننده مجرای تنفسی و میکروب کش طبیعی

اسپری اکالیپتوس طوطی

اکالیپتوس ضدعفونی کننده مجرای تنفسی و میکروب کش طبیعی

کاکادو ها و سایر طوطی های استرالیایی عاشق بوی اکالیپتوس هستند

هرنوع طوطی که دارید پیشنهاد می شود گاها در فضای نگهداری اش اکالیپتوس اسپری کنید.

خوشبو است و برای مجرای تنفسی همه طوطی ها و صاحبانشان مفید می باشد

چند پاف در هفته اطراف قفس به خود پرنده اسپری نکنید

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید