طوطی های رزیلا

روزیلای شمالی

روسلای شمالی یا روزیلای شمالی

روزیلای شمالی Northern Rosella

Northern Rosella

Platycercus venustus

روسلای شمالی یا روزیلای شمالی 

طول بدن:11 – 11.2 ins یا 28 cm طول

در سن 12تا 16 ماهگی بالغ میشوند

در زیستگاه طبیعی خود آنها اغلب(دانه جوانه زده)و همچنین به عنوان یک تنوع از میوه ها، انواع توت ها، گل و شهد تغذیه میکنند

علاوه بر این، آنها از حشرات لارو -به خصوص در طول فصل تولید مثل، زمانی که آنها نیاز به پروتئین بیشتری در رژیم غذایی خود استفاده میکنند

اما در زمان اسارت یک رزیم غذایی خوب میتواند مخلوطی از تخم کتان تخم ارزن تخمه افتابگردان و میوهای تازه مثل سیب و سبزیجات باشد

مانند دیگر رزیلا ها 4تا 6 تخم میگذارند و زمان خوابیدن بروی تخم 19تا 24 روز میباشد

دیدگاهتان را بنویسید