طوطی های کانور

کانور بال نارنجی

کانور بال نارنجی

Sulphur-winged Parakeet

Pyrrhura hoffmanni

کانور بال گوگردی

کانور بال نارنجی

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید