رفتارشناسی طوطی سانان

رفتارشناسی و روانشناسی طوطی ها

مشکلات رفتاری و آشنایی با رفتارهای طوطی سانان زبان بدن

حرکات و معانی انها پی بردن به علت جیغ ها و سایر حرکات و رفتار طوطی ها

رفتارشناسی و روانشناسی طوطی ها

اولین کسی که برابر موازین علمی در احوال و رفتار حیوانات پژوهشی به عمل آورد چارلز داروین بود.

داروین بیش از همه در ارتباط با تئوری های تکامل شناخته شده است.

حال آنکه این دانشمند بزرگوار پژوهش هایی را که در زمینه بیولوژی به طور کلی به عمل آورده است که شاید بسیار با اهمیت تر از تئوری های تکامل وی باشند.

مسافرتش به خارج بیگل(Beagel) به وی این امکان را داد که روی حیوانات در شرایط زیستی طبیعی آنها در بسیاری از بخش های جهان بررسی به عمل آورد.

داروین اولین کتاب درسی خود را پیرامون رفتار حیوانات زیر عنوان ابراز احساسات در انسان و حیوانات نوشت که در سال ۱۸۷۲ چاپ شد،

درست ۱۳ سال پس از چاپ کتاب مشهور خود “اصل گونه ها” در سال ۱۸۵۹٫ در این کتاب ،وی ابراز حرکات چهره را به عنوان یک وسیله ارتباطی مورد بررسی قرار داد. بر این باور آمد که انسان چند میلیون سال است

که با حرکات چهره ایجاد ارتباط میکند. داروین روی انقباض ماهیچه های چهره که پوست را به صورت گوناگون پیچ و واپیچ می دهند بررسی به عمل آورد و هرکدام از این حرکات را معرف حالتی دانست.

همچنین وی روی صورت فرزندان، خویشان و دوستان نزدیک خود به مطالعه پرداخت. وی علاوه بر این، بررسی هایی نیز روی حرکات و ژست های بدن به عنوان وسیله ای برای ارتباط، به عمل آورد.

در فاصله زمانی کوتاه بین مطالعات داروین و آغاز قرن بیستم، اتولوژی و روانشناسی حیوانی نزد دانشمندان علاقه مند در رفتار و اطوار حیوانات مورد توجه قرار گرفت.