بیماری های طوطی سانان

چیست Psittacosis

بیماری های رایج کانور

بیماری های مهم کاکادو

عوامل پر کنی کاسکو

مرغ عشق بیماری کمخونی در طوطیها

بیماری رسوب آهن طوطی

درمان نقرس طوطی

یکی از بیماری های کلیوی ایجاد شده با مسمومیت ویتامین D طوطی بیماری نقرس می باشد.

مسمومیت ویتامینD طوطی

سیست پر طوطی (Feather Cysts )

سرطان و تومور طوطی

کنه ی پر طوطی

علائم و درمان Candidiasis

بیماری قارچی Candidiasis

پولیما ویروس (Polyomavirus )

سندرم لاغری طوطی

Infection-eye-parrot

بیماری های چشم طوطی

درمان تب طوطی

علائم تب طوطی

تب طوطی (Psittacosis)

Escherichia coli

بیماری Escherichia coli طوطی

بیماری سر طوطی کاسکو

بیماری تب طوطی(Parrot Fever)

خودخوری یا پرکنی طوطی

بیماری ای کولای (E-coli)

بیماریهای رایج در فنچ

پاپوا در مرغ عشق ها

نیوکاسل (Newcastle Disease)