انواع گونه های طوطی سانان

شاه طوطی پاپوآن

طوطی آواز خوان

طوطی باشکوه

طوطی بال سیاه

طوطی بال قرمز

طوطی ببری

طوطی ببری فروتن

طوطی ببری نقاشی شده

طوطی تاج آبی معلق

طوطی درخشان زرشکی

طوطی درخشان ماسکدار

طوطی دم کوتاه 

طوطی روپوش دار

طوطی سخره ای

طوطی سر زعفرانی

طوطی سر قرمز

طوطی شانه زیتونی

طوطی شانه طلایی

طوطی شب

طوطی شکم آبی

طوطی شکم بزرگ

طوطی شکم نارنجی

طوطی صورت زنگ زده

طوطی صورت قرمز

طوطی صورت قرمز

طوطی صورت گلسرخی

طوطی لکه آبی

طوطی منقار پهن

طوطی مولگا

طوطی نقاب قهوه ای

طوطی واسا

طوطی واسای بزرگ 

طوطی پرنسس

طوطی نائب السلطنه

طوطی پشت قرمز

طوطی پشت گردن آبی

طوطی پیشانی خرمایی

طوطی چابک

طوطی چانه نارنجی

طوطی کاپ

طوطی کاکا

طوطی کرکسی

طوطی کلاه آبی